Kategori Trend Ürünler
Spektrum Analizörü, temel olarak bir devrede veya bir sistemde radyo frekansı aralığında çeşitli parametreleri ölçen bir test aracıdır. Birincil kullanım, bilinen ve bilinmeyen sinyallerin spektrumunun gücünü ölçmektir.